Be om en demonstrasjon

Fornavn

Etternavn

Email

Firmanavn

Bransje

Land

Send meg betimelig og relevant informasjon via e-post.
 ja
 nei

Jeg vil motta markedsføringsinformasjon og kommersielle tilbud fra DYMO.

Når du registrerer deg, innebærer det at du er innforstått med og godtar at disse opplysningene kan overføres til USA for datalagring og -behandling. Newell Rubbermaid-konsernet overholder U.S.-EU Safe Harbor-rammeavtalen og U.S.-Swiss Safe Harbor-rammeavtalen, slik de er oppstilt av det amerikanske handelsdepartement om innsamling, bruk og oppbevaring av personopplysninger fra EU-landene og Sveits. Hvis du vil lese mer om Safe Harbor-programmet og se erklæringen vår, kan du gå til http://www.export.gov/safeharbor/.